Firma NR ELEKTRO oferuje kompleksowe usługi w zakresie:

Instalacje elektryczne:
 >  instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz wielolokalowych
 >  instalacje elektryczne w budynkach użyteczności publicznej
 >  instalacje elektryczne w obiektach przemysłowych
 >  montaż urządzeń i osprzętu
 >  montaż rozdzielni elektrycznych
 >  wymiana tablic rozdzielczych , bezpiecznikowych i licznikowych
 >  wykonanie przyłączy kablowych i napowietrznych
 >  montaż systemów alarmowych
 >  instalacja oświetlenia wewnętrznego, jak również zewnętrznego
 >  montaż oświetlenia typu LED
 >  montaż instalacji uziemiających i odgromowych (piorunochronów)
 >  montaż anten naziemnych i satelitarnych
 >  montaż domofonów i wideo domofonów

Pomiary elektryczne:
 > pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów
 > pomiary impedancji pętli zwarcia
 > pomiar czasu zadziałania wyłącznika różnicowo - prądowego
 > pomiar prądu zadziałania wyłącznika różnicowo - prądowego
 > pomiar natężenia oświetlenia
 > pomiar rezystancji uziemienia
 > pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych

Konserwacje:
 > konserwacja budynków mieszkalnych, gospodarczych, a także obiektów biurowych
 > przegląd instalacji elektrycznych
 > usuwanie awarii elektrycznych

Doradztwo w zakresie:
> wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, biurowych i gospodarczych
> wyboru odpowiednich materiałów i rozwiązań technicznych

Wykonanie projektów elektrycznych

Prowadzimy sprzedaż artykułów elektrycznych

ZAPEWNIAMY PROFESJONALNE I TERMINOWE
WYKONANIE POWIERZONYCH ZADAŃ.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!